« Back to List


<20
Габрово, България

Мисля, че е много добре да съществуват такива игри в страната. Има много хора, които нямат възможност да си осигурят доста от наградите. Затова смятам, че е добра инициатива и много хора ще бъдат облагодетелствани. Благодарна съм, че научих за нея.


Rating:
5
Posted: 59 days ago

Всичко по играта е направено справедливо и достоверно. Мисля, че са необходими доста точки, за да се вземе каквато и да е награда. Моята препоръка е, да се създадат по-обикновени награди на по-мили стойност.


Was this recommendation helpful? Yes No